Escort Paris

استانداردهای اورانوس

کارخانه اورانوس با اتکا به چتر ایمنی و حمایتی همکاران سازمانی، با داشتن واحد طراحی و مهندسی توانمند و با باور اینکه «مشتری‌مداری» و  ارائه خدمات کیفی مستمر به مشتریان و حفظ محیط زیست و توجه به سلامت و ایمنی کارکنان عامل بقاء و توسعه کارخانه می‌باشد، اهداف اصلی خود را در راستای استقرار و اجرای عملی استاندارد CE و سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای:

ISO 9001: 2008                 ISO14001:2004                OHSAS18001: 2007                CE

اهداف ذیل را بنا نهاده است:

1.      ارتباط مستمر و مبتنی بر تعهد با مشتریان جهت برآورده‌کردن نیازها و انتظارات آنها و دستیابی به خشنودی مشتریان.

2.     بهبود مداوم (افزایش کیفیت، کاهشزمان تحویل و کاهش هزینه‌) در تمامی لایه‌های سازمان.

3.    پیشگیری، کاهش و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی.

4.    بکاربستن راهکارهای پیشگیری از حوادث بازدارنده و خسارت‌بار و بیماری‌های شغلی، تلاش در جهت کاهش و کنترل تبعات آنها.

5.    دستیابی به بازارهای صادراتی مرتبط منطقه‌ای (جهانی) و توسعه مستمر در جهت ارتقاء منطقی سهم این سازمان از بازار.

6.   ارتقاء سطح انگیزش و توانمندی پرسنل از طریق ایجاد روحیه کار گروهی در تمامی لایه‌های درون و  برون‌سازمانی.

مدیریت و کارکنان کارخانه اورانوس خود را متعهد به اجرای اثربخش استاندارد CE و سیستم مدیریت یکپارچه و بهبود مداوم آن در راستای اهداف مذکورمی‌دانند و تلاش همگانی در جهت بهبود و توسعه سیستم به طور مستمر خواهند داشت.


استانداردها

Search Tags 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت اورانوس می باشد.