Escort Paris

ارتباط با ما

  
021 88 77 22 13 : دفتر مرکزی
021 55 18 39 77   :مرکز پخش داخل کشور
026 32 26 12 51  (فروشگاه شماره 1 اورانوس (کرج 
021 55 18 39 78  :مرکز خدمات پس از فروش
021 88 87 06 16 نمابر:
info@uranusco.com پست الکترونیک:
تهران، خیابان آفریقا، شماره 88، واحد 406 کدپستی1969734653 آدرس:
 ****************************************************************************************************
+98 21 88 64 43 76
امور صادرات
+61 4 87369783   نمایندگی انحصاری  فروش (کشور استرالیا)
+96 4 7701913879   نمایندگی انحصاری فروش (کشور عراق)
+99 4 507391779   نمایندگان انحصاری فروش (کشور آذربایجان)

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت اورانوس می باشد.